Đã Trao

Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Tiếp thị Job by uboost

Need 250 "thumbs up" from real twitter or facebook accounts at [url removed, login to view] by 3 AM eastern on June 8th.

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Tiếp thị

Xem thêm: 40 thumbs, thumbs up, facebook thumbs, facebook accounts 250, june 2012, facebook eastern, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Honolulu, United States

Mã Dự Án: #1681009

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

captchacompany

Hired by the Employer

$250 USD trong 1 ngày
(150 Đánh Giá)
8.2