Đang Thực Hiện

Quảng cáo trên Facebook, Twitter Job by mdmedia

Please complete the following:

- Send 500 likes to [url removed, login to view]

- Send 500 likes to [url removed, login to view]

- Send 1,000 Followers to [url removed, login to view]!/talkingnrl

- Send 1,000 Followers to [url removed, login to view]!/ShonnieNPanno

Total = 3,000 Likes/Followers @ $20 per 1,000 = $60

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Twitter

Xem thêm: 500 000 twitter followers, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Brighton East, Australia

Mã Dự Án: #1681294

Đã trao cho:

marjanahmed13

Hired by the Employer

$60 AUD trong 3 ngày
(1751 Đánh Giá)
8.3