Đang Thực Hiện

Đánh máy Job by ChefPRV

Copy typing to a single type for a restaurant cooks guide. Around 300 recipes.

Kỹ năng: Đánh máy

Xem thêm: project restaurant, typing restaurant, custom restaurant, type recipes, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, project recipes, restaurant guide, restaurant project, dotproject project custom sort, typing recipes

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jeddah, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1683168

1 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

hevans

Hired by the Employer

$70 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0