Đã Hủy

.NET Job by webmaster2074

Online Multilayer Cricket Game (Similar to old version of Howzat) . Needs to develop a multilayer cricket game which enable players to login and play over the internet.

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: cricket game online, project game cricket, multilayer login, custom game, develop online project, project cricket, multilayer project , multilayer, develop online game, login online game, online cricket game, cricket online game, online cricket, cricket game project, project sudoku game, project scheduling game, project soccer game, cricket game, project jeopardy game, develop custom game engine, dotproject project custom sort, custom game engine, game project online

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Hull, United Kingdom

Mã Dự Án: #1683195

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

xteam89

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
1.0