Đang Thực Hiện

Đánh máy, Viết quảng cáo Job by WorkForXcontent

as per discussed rate @ .40 per 100 words. Thank you!

Kỹ năng: Đánh máy, Viết quảng cáo

Xem thêm: workforxcontent, setup project custom, 1shoppingcart custom thank page, custom wordpress themes rate, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Chelsea, United States

Mã Dự Án: #1683458

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

spikethirteen

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0