Đã hoàn thành

WordPress Job by sebhmt

As discussed before for onsite SEO

Reasonable content/structure updates

Go on fixing the bugs from previous versions

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: fixing discussed, onsite seo updates, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, seo bugs, fixing php bugs, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) queven, France

Mã Dự Án: #1683736

Đã trao cho:

VisionLinkers

Hired by the Employer

€71 EUR trong 7 ngày
(28 Đánh Giá)
5.1