Đang Thực Hiện

Custom Project Jun 8 2012 12:41:26

Cover size: 216 x 138mm Portrait, spine 14mm, back plus 3mm bleed all around.

Title: ZAP - Zero Anger People

Sub-heading: Overcome Fear For An Anger Free Life

Author: Brian R Larcher

Kỹ năng: Adobe InDesign, Thiết kế đồ họa, Photoshop

Xem thêm: zap, spine, custom r, bleed, custom size, sub heading, anger, custom portrait, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) WARWICK, United Kingdom

Mã Dự Án: #1683996

Đã trao cho:

darkitten

Hired by the Employer

£50 GBP trong 3 ngày
(43 Đánh Giá)
5.0