Đang Thực Hiện

Article Writing Job by nicklau

Hi, i am Nick ! i need 30 articles for my web 2.0 blogs. all the articles are about snapback hats. 350 words for each article and 5% keyword density.

thanks for your time !

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: snapback, hats , custom keyword, density project, keyword density word article, hats articles, wordpress keyword article, example good keyword article, keyword article writer, check keyword article, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) putian, China

Mã Dự Án: #1684011

Đã trao cho:

myrtlebentick

Hired by the Employer

$30 USD trong 4 ngày
(7 Đánh Giá)
3.7