Đã Trao

YouTube Job by PrimeTime2123

Hey,

I hear you do good work. I need a 1 million youtube views for a singer that I represent. Please let me know a price and time in my PM before I post this project to the public.. Thank you so much.

Best Regards,

Matthew

Kỹ năng: YouTube

Xem thêm: matthew, best price youtube views, youtube views million, million views youtube need, need million views youtube, need singer, million youtube views price, singer need, million views project, need million youtube views, million views youtube good, post processing price photographer, post time sheet intranet, million youtube, million youtube views, custom field post

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) APO, United States

Mã Dự Án: #1684057

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

RockingExpert

Hired by the Employer

$30 USD trong 15 ngày
(676 Đánh Giá)
7.7