Đang Thực Hiện

Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet Job by richard6212

Hello,

We need 15000 Facebook Likes for our Facebook Page from USA, UK and CANADA, All Must Be Real With Insights .

Bid there with u'r Desire rate.

thanks

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: custom r, likes 15000, need 15000 likes, page likes usa canada, 15000 facebook, 15000 likes, need 15000 page, facebook insights, page insights, custom facebook page, canada project, logo custom bid, project online bid, project freelance bid moon, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 410 nhận xét ) Gazipur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1684147

Đã trao cho:

FacebookJannat

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(7 Đánh Giá)
4.7