Đang Thực Hiện

Lập trình C# Job by bil80

I want to make some change and update to the software coded in C# language.

- customize messagebox

- merge two version

Kỹ năng: Lập trình C#

Xem thêm: language project, custom messagebox, merge project, custom coded, project merge, customize project, deployment project custom message, project vba customize group, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 113 nhận xét ) lyon, France

Mã Dự Án: #1684473

Đã trao cho:

OShuqair

Hired by the Employer

$80 USD trong 1 ngày
(86 Đánh Giá)
7.5