Đang Thực Hiện

HTML, Photoshop, Thiết kế trang web Job by javafromjava

Website design. The product is like [url removed, login to view]

I like websites like

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Three price points:

1,500 messages

month to month

no contract required

$45 per month

3.0 cents per message

5,000 messages

month to month

no contract required

$99 per month

2 cents additional message

7,500 messages

month to month

no contract required

$148 per month

2 cents per message

Kỹ năng: HTML, Photoshop, Thiết kế trang web

Xem thêm: project messages, messages project, design project contract, design project product, additional 500 per month, website editing price, website drupal price, dotproject project custom sort, custom picture rating website

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) toronto, Canada

Mã Dự Án: #1684511

1 freelancer đang chào giá trung bình $350 cho công việc này

Danijelb

Hired by the Employer

$350 USD trong 7 ngày
(18 Đánh Giá)
4.8