Đã Hủy

PHP, SEO, Tìm kiếm web, Thiết kế trang web, WordPress Job by WPgenius123

I need a clone site of [url removed, login to view] . All the functions of freelancer should be included . I need the complete code/scripts and the site should also be installed on the sever and given.

Kỹ năng: PHP, SEO, Tìm kiếm web, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: freelancer 46, sever, custom scripts, freelancer code project, code project freelancer, clone custom, clone site project, custom functions, freelancer site clone, project smsc code, custom clone, project javascript code gui, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1684646

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

RHEAPRABHU

Hired by the Employer

$1500 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0