Đã Trao

Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet Job by Gordonpace

hi i am looking for an email database targeting online shoppers, consumer as we would like to launch an online store .. Can you help? do you have such a database .. How much for your service?

Thank you

Gordon

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: gordon, consumer email database, consumer email, online store database project, email targeting, consumer database, project database store, email targeting service, online shoppers, email database project, custom css goldencan store, store database project, excel web service calls, dotproject project custom sort, project company website changes, store images csv

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) DAITA, Japan

Mã Dự Án: #1685324

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

ahsenazeez

Hired by the Employer

$50 USD trong 7 ngày
(24 Đánh Giá)
5.4