Đang Thực Hiện

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Xử lý đơn hàng, Đăng tải video Job by jaanimtiaz

Profile: BBA from sindh university, with a professinal experience in data entry web research, busniess analysis and planning. I guarantee attention to detail and quality work submission within deadlines

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Xử lý đơn hàng, Đăng tải video

Xem thêm: busniess planning, project planning, Busniess , research custom project, project bba, research project bba, data entry university, bba research project, bba project, sindh, project university, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort, web project planning

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dadu, Pakistan

Mã Dự Án: #1685657

Đã trao cho:

sofi2609

Hired by the Employer

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0