Đã Trao

Lập trình C# Job by Aaron7s

Hey,

i have a fairly old auto buyer that i believe you made.

I would really like the latest version of the one that you make as i have been told to come to you.

I would love to hire you.

please get back to me, thank you.

Kỹ năng: Lập trình C#

Xem thêm: latest project, project custom control add net, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project buyer, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bacup, United Kingdom

Mã Dự Án: #1685970

1 freelancer đang chào giá trung bình £25 cho công việc này

waema

Hired by the Employer

£25 GBP trong 3 ngày
(137 Đánh Giá)
7.3