Đã Trao

Lập trình C# Job by Aaron7s

Hey,

i have a fairly old auto buyer that i believe you made.

I would really like the latest version of the one that you make as i have been told to come to you.

I would love to hire you.

please get back to me, thank you.

Kỹ năng: Lập trình C#

Xem thêm: latest project, setup project custom form, setup project custom, project buyer, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bacup, United Kingdom

Mã Dự Án: #1685970

1 freelancer đang chào giá trung bình £25 cho công việc này

waema

Hired by the Employer

£25 GBP trong 3 ngày
(137 Đánh Giá)
7.3