Đã Trao

Custom Project Jun 9 2012 14:57:25

biometrics. i need a thumb print reader

Kỹ năng: Vẽ kĩ thuật, Thiết kế sản phẩm

Xem thêm: biometrics, print reader, custom print, deployment project custom message, project ebook reader, dont print logo need, project ideas offset print, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1686365

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

gurvindersharma

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(22 Đánh Giá)
5.9