Đã Trao

Custom Project Jun 9 2012 23:36:18

ATTENTION PLEASE

I just wrote this to you out of desperation of looking for a job..It is the only way i could reach you asking for a job..I am not hiring [url removed, login to view] you have any writing job you can offer me?regards

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Research Writing

Xem thêm: project hiring, writing job offer, chinese project manager hiring, deployment project custom message, project manager hiring service, iphone project based hiring, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) kisumu, Kenya

Mã Dự Án: #1686772

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

beimaniago

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(794 Đánh Giá)
8.5