Đã Trao

Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Research Writing Job by papeche

ATTENTION PLEASE

I just wrote this to you out of desperation of looking for a job..It is the only way i could reach you asking for a job..I am not hiring [url removed, login to view] you have any writing job you can offer me?regards

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Research Writing

Xem nhiều hơn: project hiring, writing job offer, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, chinese project manager hiring, deployment project custom message, project manager hiring service, architecture project vray hiring studio, setup project custom user interface, iphone project based hiring, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) kisumu, Kenya

ID dự án: #1686796

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

mercymathews

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(176 Nhận xét)
6.8