Đã Trao

Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Research Writing Job by papeche

ATTENTION PLEASE

I just wrote this to you out of desperation of looking for a job..It is the only way i could reach you asking for a job..I am not hiring [url removed, login to view] you have any writing job you can offer me?regards

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Research Writing

Xem thêm: project hiring, writing job offer, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, chinese project manager hiring, deployment project custom message, project manager hiring service, architecture project vray hiring studio, setup project custom user interface, iphone project based hiring, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) kisumu, Kenya

Mã Dự Án: #1686820

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sans300

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(366 Đánh Giá)
7.1