Đang Thực Hiện

Lập trình C++, J2EE, Java, Photoshop, PSD to HTML Job by FRCS

Dear,

I can see that you have Bid on Chess Software. I would like to have similar kind of Softare & WebSite like [url removed, login to view]

Let me know further your Skills & if you wish to take Project.

BR

Joni R.

FRCS Service

Kỹ năng: Lập trình C++, J2EE, Java, Photoshop, PSD to HTML

Xem thêm: custom r, br software, chesscube, frcs, 57, deployment project custom message, phpbb3 custom skills, custom software bid, dotproject project custom sort, project sales skills

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) RAK, Bahrain

Mã Dự Án: #1686889

Đã trao cho:

susantakumar21

Hired by the Employer

$150 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0