Đã Trao

.NET, Sản xuất hoạt họa, Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội Job by mirajrahman

I’m new here! Just wanna say hello and hope to gain some experience from you. I wanna download some new music but my ipod is almost running out of space. I really don’t wanna delete the old songs, so can I backup them to my computer? Do you have any experience?

Kỹ năng: .NET, Sản xuất hoạt họa, Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: computer backup, computer music, backup project, download songs, custom music, custom computer, setup project custom form, setup project custom, delete project, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, myspace custom top friends space generator, deployment project custom message, setup project custom user interface, custom myspace friend space, deployment project custom license number, project backup, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1687025

1 freelancer đang chào giá trung bình £200 cho công việc này

Teknowledge

Hired by the Employer

£200 GBP trong 10 ngày
(32 Đánh Giá)
7.8