Đã Trao

Thiết kế Photoshop, PSD to HTML Job by Winsyadav

I'm starting a new website and I want a nice layout. It shall be pretty responsive and with an easy to use GUI. It'll be a gaming website with news, guides, video streaming and a premium area.

Kỹ năng: Thiết kế Photoshop, PSD to HTML

Xem thêm: gui layout, video responsive, responsive project, responsive video, project video streaming, nice gui, project gaming, project gui, video gaming website, gaming video, premium layout, gaming layout, gaming news, custom gui, premium website layout, gaming streaming website, gaming website project, video guides, deployment project custom message, gaming guides, custom vpn setup ports use, easy use gui, custom gaming website themes, setup project custom user interface, custom gaming themes

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lucknow, India

Mã Dự Án: #1687081

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

honeyweb

Hired by the Employer

$500 USD trong 10 ngày
(9 Đánh Giá)
3.7