Đã Trao

Lập trình C Job by vxuser

Hello, im interested to buy soft for verifone vx offline [url removed, login to view] you can provide it, contact me please with P.M.

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: vx, project pos, verifone offline soft, verifone soft, pos verifone offline, custom pos, pos offline, verifone offline, verifone offline pos, offline verifone, verifone pos, setup project custom form, setup project custom, pos verifone, deployment project custom message, verifone project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bogot, Colombia

Mã Dự Án: #1687234

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

Possoftwares

Hired by the Employer

$500 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0