Đã Trao

Thiết kế trang web, Quản lý website Job by martinkruger88

Hello.

I need a program to list automatically the cars in [url removed, login to view]!

You know how is a program like this?

I can give you a screen shoot. Print screen.

Check attachment.

I offer you 500 euro per month.

Thank you.

Kỹ năng: Thiết kế trang web, Quản lý website

Xem thêm: project de, custom hello program, need custom mobile, euro 2012, Print shoot, 500 cars, list cars, project cars, custom print, project custom button image, custom report print, deployment project custom message, project 2007 vba print pdf, setup project custom user interface, project health check tool, need custom program, project ideas offset print, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, print screen

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) LONDON, Romania

Mã Dự Án: #1687319

1 freelancer đang chào giá trung bình €500 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

€500 EUR trong 30 ngày
(964 Đánh Giá)
9.7