Đang Thực Hiện

BPO, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, eBooks Job by Suren040888

IT, Documentation, Data Entry

Kỹ năng: BPO, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, eBooks

Xem thêm: dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1687542

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

bpojobs8080

Hired by the Employer

$100 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0