Đã Trao

Quảng cáo trên Facebook Job by vedetaalen

hy you have team workers?

i want to win in 2 hours i need 2 k, offer 200$

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: win project, facebook apps project, win 10, custom apps, apps project, need 200 workers, 200 hours project, team workers, apps win, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, custom backgrounds para facebook, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Bucure?ti, Romania

Mã Dự Án: #1687650

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

mnrony

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(104 Đánh Giá)
6.5