Đã hoàn thành

Thiết kế đồ họa, Thiết kế biểu tượng, iPhone Job by les1cav

I have a GUI project for a game I am developing for iOS.

Might you be interested?

6 screens approx

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế biểu tượng, iPhone

Xem nhiều hơn: ios gui, ios custom, ios game project, ios game gui, project ios, project gui, gui ios, Custom Game, custom gui, project screens, space project game, project game java, project game, project game template, android project game, simple project game maker, project game flash cs3, project game mobilebid, flash project game, gui project, project game cross work

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) moraga, United States

ID dự án: #1687657

Được trao cho:

jeanniefreelance

Hired by the Employer

$1500 USD trong 20 ngày
(201 Đánh Giá)
6.7