Đang Thực Hiện

Thiết kế trang web Job by jasondub

Another 10 landing page job! Will award a bonus of $100 after the project is complete like last time.

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: jasondub, custom landing page, project jobs part time, find project complete, project manager part time

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #1688272

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

MJBenitez

Hired by the Employer

$1000 USD trong 14 ngày
(11 Đánh Giá)
5.2