Đang Thực Hiện

Perl, Verilog / VHDL Job by ccz

design the Perl scrip to convert Verilog to VHDL for state machine. the Perl scrip should be able to convert any verilog code of state machine to [url removed, login to view] write the comment for every step of perl scrip.

Kỹ năng: Perl, Verilog / VHDL

Xem thêm: vhdl, verilog vhdl, state machine, convert vhdl verilog, step project, comment perl code, verilog write, perl convert code, verilog design, verilog vhdl perl, perl convert verilog vhdl, perl vhdl verilog, project verilog code, convert step, custom code design, project machine design, machine design project, vhdl verilog convert, vhdl convert project, verilog vhdl convert, verilog project code, verilog code project, project vhdl, project verilog, convert verilog vhdl

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, France

Mã Dự Án: #1688452

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

ee4raja

Hired by the Employer

$150 USD trong 40 ngày
(3 Đánh Giá)
3.7