Đã Trao

Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Mạng xã hội Job by AFSHINAEINI

website [url removed, login to view]

my wifes website which we want advertising on facebook and google

now she also has her own facebook account, can you do any facebook mass messaging for certain areas as she visits customers as its not online service

thanks

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Mạng xã hội

Xem thêm: google online service, google messaging, facebook advertising account, facebook advertising service, facebook messaging, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Exeter, United Kingdom

Mã Dự Án: #1688519

1 freelancer đang chào giá trung bình $4 cho công việc này

onlineshine

Hired by the Employer

$4 USD / giờ
(386 Đánh Giá)
9.0