Đang Thực Hiện

Đọc bông, Dịch thuật Job by KellyParsons

To translate and English document into Norweigian

Kỹ năng: Đọc bông, Dịch thuật

Xem thêm: translate project, norweigian

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Wrexham, United Kingdom

Mã Dự Án: #1688756

Đã trao cho:

Gardino

Hired by the Employer

£250 GBP trong 7 ngày
(11 Đánh Giá)
4.5