Đang Thực Hiện

Photoshop Job by Impactium

Create 69 pages brochure for meeting rooms

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: brochure project, project brochure, quotes brochure pages, deployment project custom message, brochure pages photoshop, fold brochure pages, brochure pages, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) New York, Spain

Mã Dự Án: #1688855

Đã trao cho:

maheshthusitha

Hired by the Employer

$70 USD trong 3 ngày
(30 Đánh Giá)
5.1