Đã Trao

.NET, Visual Basic, XML Job by rockstar12

i need recaptcha ocr to be developed. + 50 other simple captchas to be developed.

Kỹ năng: .NET, Visual Basic, XML

Xem thêm: custom developed, project ocr, ocr custom, captchas ocr, ocr captchas, simple ocr, recaptcha project, ocr simple, custom installer simple, simple recaptcha ocr, simple ocr php, custom ocr, perl simple ocr, matlab ocr recaptcha, ocr recaptcha php, simple ocr captcha, dotproject project custom sort, ocr project, recaptcha ocr, ocr recaptcha

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #1688925

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

rajtuhin1

Hired by the Employer

$1500 USD trong 90 ngày
(159 Đánh Giá)
7.2