Đã Trao

Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo Job by raul35

Hi, I need a logo for my new website at:[url removed, login to view]

The tile is Mesothelioma Informations

Tagline is Mesothelioma Informations For Patients

Use blue colors for tiltle and dark gray for tagline.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: tagline, mesothelioma, website tile, custom tile, tile logo, tile website, jun logo, informations project, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, zend project ready use, setup project custom user interface, need custom logo, project professional use english, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, logo tile

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Slovenia

Mã Dự Án: #1689088

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

dzinegurus

Hired by the Employer

$30 USD trong 7 ngày
(278 Đánh Giá)
7.5