Đang Thực Hiện

Microsoft Access, PHP, Hỗ trợ kĩ thuật Job by appproperties

I need some custom work done, small job converting PSDs to HTML and Access DB to MySQL so my new website works fully.

Kỹ năng: Microsoft Access, PHP, Hỗ trợ kĩ thuật

Xem thêm: converting access project, mysql project job, small project mysql, small access project, project online mysql, access small project, small job project, mysql access project, access project mysql, project done access, small project access, microsoft access form website, dotproject project custom sort, html access project, geek project web mysql

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Barcelona, Spain

Mã Dự Án: #1689163

Đã trao cho:

Yoosuf009

Hired by the Employer

$30 USD trong 20 ngày
(3 Đánh Giá)
0.0