Đã Trao

Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web Job by d012004

I would like to build a portal similar to [url removed, login to view], I have attached the screenshot to start with. We can discuss in detail once you review the content

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: practo, practo similar, custom review, d012004, discuss portal, deployment project custom message, project plan start company, business project plan start, dotproject project custom sort, screenshot project

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Bangalore, United States

Mã Dự Án: #1689536

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

cheapestandbest

Hired by the Employer

$2000 USD trong 60 ngày
(1055 Đánh Giá)
9.2