Đã Trao

Đăng báo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Xử lý đơn hàng Job by jecyrayar79

Hi, I am looking for a typing project to work with. If you can ward me, I'll complete it as per your requirement. Please contact at 91 9566986913. or e mail me with your contact detail at jecyrayar at hot mail dot com.

Kỹ năng: Đăng báo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Xử lý đơn hàng

Xem thêm: ward, contact detail, hot mail, dot project, creating drawing project typing, project typing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #1689542

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

dzeyati

Hired by the Employer

$750 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0