Đã Trao

Đăng báo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Xử lý đơn hàng Job by jecyrayar79

Hi, I am looking for a typing project to work with. If you can ward me, I'll complete it as per your requirement. Please contact at 91 9566986913. or e mail me with your contact detail at jecyrayar at hot mail dot com.

Kỹ năng: Đăng báo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Xử lý đơn hàng

Xem thêm: hot mail . com, hot mail com, ward, contact detail, custom gui java requirement analysis, hot mail, project business transcription editingproofreading work, dot project, project manager looking job dubai, creating drawing project typing, project typing, custom project management website bonuses work, project export excel weekly work, project class 12th can work, mmo java project join looking

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #1689542

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

dzeyati

Hired by the Employer

$750 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0