Đã Trao

Viết kĩ thuật Job by syntrex

hello,

Please give me us quote for the rewriting of:

[url removed, login to view]

kind regards,

Peter John Schouten

Kĩ năng: Viết kĩ thuật

Xem nhiều hơn: custom index, custom quote, php project please give, kind regards translation italian, kind regards estonian, setup project custom user interface, french translation kind regards, kind regards translation japanese, kind regards francais, kind regards italian, kind regards translation french, custom wiki, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) renesse, Netherlands

ID dự án: #1690489

1 freelancer đang chào giá trung bình €50 cho công việc này

beimaniago

Hired by the Employer

€50 EUR trong 14 ngày
(220 Nhận xét)
7.4