Đã Trao

Nhập liệu Job by abcdrean6789

Dear sir ,

please give me your ymail or gtalk id

zonibd(add)yahoo(dot)com

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: ymail yahoo, zonibd, yahoo ymail, ymail, dot project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bogra, Bangladesh

Mã Dự Án: #1690521

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

DSBD

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(51 Đánh Giá)
8.3