Đã hoàn thành

HTML, MySQL, PHP Job by moonchildljilja1

Opencart multi vendor store.

Monthly, weekly and daily sales order reports for each vendor, every vendor must be able to see how much he earned and admin must be able to see how much every vendor earned, daily, weekly and monthly reports.

Payout reports for vendors and admin.

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: opencart project, Multi vendor, multi vendor project, custom reports, vendor store, project store opencart, multi admin multi store opencart, multi store admin opencart, multi vendors opencart, opencart multi vendor multi store, multi store multi vendor opencart, opencart order, opencart daily sales, project sales order, opencart admin sales, opencart multi vendor admin, multi store multi vendor, opencart admin custom, store multi vendor, opencart vendors, opencart multi store opencart, daily payout project, multi store multi admin, opencart daily, opencart reports

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Valjevo, Serbia

Mã Dự Án: #1691049

Đã trao cho:

humashahid80

Hired by the Employer

$300 USD trong 15 ngày
(60 Đánh Giá)
7.0