Đang Thực Hiện

HTML, MySQL, PHP Job by moonchildljilja1

Opencart multi vendor store.

Monthly, weekly and daily sales order reports for each vendor, every vendor must be able to see how much he earned and admin must be able to see how much every vendor earned, daily, weekly and monthly reports.

Payout reports for vendors and admin.

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: opencart project, multi vendor, multi vendor project, custom reports, vendor store, project store opencart, multi store admin opencart, multi vendors opencart, opencart order, opencart daily sales, project sales order, opencart admin sales, opencart multi vendor admin, opencart admin custom, store multi vendor, opencart vendors, daily payout project, opencart daily, opencart reports, vendor opencart, opencart custom reports, multi admin opencart, vendors opencart, opencart multi vendors, opencart custom admin

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Valjevo, Serbia

Mã Dự Án: #1691049

Đã trao cho:

humashahid80

Hired by the Employer

$300 USD trong 15 ngày
(60 Đánh Giá)
7.0