Đã Trao

Asterisk PBX Job by gilinux

Looking for someone to handle Tier-1 support phone calls for Asterisk. User must speak fluent "American" English.

Kỹ năng: Asterisk PBX

Xem thêm: looking someone phone calls, asterisk support, english support calls, project fluent, phone support project, fluent american english, american fluent english, fluent american, american project, tier project, asterisk custom, project asterisk, dotproject project custom sort, perfect american english, fluent command english, american english needed, translating american english bosnian

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Encino, United States

Mã Dự Án: #1691513

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

huasmar

Hired by the Employer

$40 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0