Đã Trao

Asterisk PBX Job by gilinux

Looking for someone to take Tier1-3 Asterisk support calls. Must speak fluent "American" english.

Kỹ năng: Asterisk PBX

Xem thêm: asterisk support, english support calls, support calls, project fluent, fluent american english, american fluent english, speak fluent english sound, speak fluent english audio, speak fluent english, fluent american, american project, asterisk custom, project asterisk, translating american english bosnian

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Encino, United States

Mã Dự Án: #1691520

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

huasmar

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0