Đang Thực Hiện

.NET Job by mani971

Just to return money back for not completing the project.

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: completing project, mani971, online project hvac money, online project pay money, want project net money, project win money, project easy money net, project easy money, web project need money

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) LUTON, Pakistan

Mã Dự Án: #1691663

1 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

employeepay

Hired by the Employer

$90 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.5