Đã Trao

.NET, ASP Job by monteseguro

I need authenticate my sytem(use ASP) to other platform using WEBSERVICE.

Kỹ năng: .NET, ASP

Xem thêm: sytem, authenticate, webservice project, use webservice asp, asp webservice, webservice asp, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Belo Horizonte, Brazil

Mã Dự Án: #1691980

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

concepts2k6

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(24 Đánh Giá)
5.4