Đã Trao

HTML5, PHP Job by ismay12

Hi, sorry my English basics of google translator ... I wanted to know if you could do the same job as you requested to release the file gkplugins [url removed, login to view] thank you very much

Kĩ năng: HTML5, PHP

Xem nhiều hơn: you proxy google, project translator, the translator job, custom proxy, wanted translator, gkplugins proxy swf, custom release, swf gkplugins, gkplugins swf, swf proxy, google proxy, custom swf file, gkplugins proxy, proxy gkplugins, proxy swf, proxy wanted, proxy custom, proxy google, translator job project, swf translator, project swf, basics project, proxy f, translator project, job swf

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Argentina

ID dự án: #1692062

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

mdiliasahmed

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0