Đã Trao

HTML5, PHP Job by ismay12

Hi, sorry my English basics of google translator ... I wanted to know if you could do the same job as you requested to release the file gkplugins [url removed, login to view] thank you very much

Kỹ năng: HTML5, PHP

Xem thêm: project translator, custom proxy, wanted translator, gkplugins proxy swf, custom release, swf gkplugins, gkplugins swf, swf proxy, google proxy, custom swf file, gkplugins proxy, proxy gkplugins, proxy swf, proxy wanted, proxy google, translator job project, swf translator, project swf, basics project, proxy f, translator project, job swf, english translator wanted, project ico file, project multisim file

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Argentina

Mã Dự Án: #1692062

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

mdiliasahmed

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0