Đang Thực Hiện

Thiết kế logo Job by gouda5

I need a logo for a swimsuit line. I am calling it Nada Beachwear. (Please note the name change.) The suits are sporty, sexy yet very functionable. I want the logo to be simple yet unique. Good luck.

Kĩ năng: Thiết kế logo

Xem nhiều hơn: beachwear, logo beachwear, custom suits, simple custom logo, jun logo, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, calling line, logo calling, setup project custom user interface, project change logo, need custom logo, simple line project, swimsuit line logo, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

ID dự án: #1692299

1 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

etienn

Hired by the Employer

$70 USD trong 7 ngày
(179 Nhận xét)
6.8