Đang Thực Hiện

3D Animation, Sản xuất hoạt họa Job by moonlabs

Will you be able to complete the hair for our model in 2 days?

Please let me know

my skype : wildfoxsx

Kỹ năng: 3D Animation, Sản xuất hoạt họa

Xem thêm: model hair, hair model, project hair

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jurong West, India

Mã Dự Án: #1692801

Đã trao cho:

crazydudes

Hired by the Employer

$30 SGD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0