Đã Trao

iPhone, OSCommerce, PHP, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web Job by NELS0N

Ð?Ñ?ивеÑ?! извинÑ?Ñ?Ñ?Ñ? за беÑ?покойÑ?Ñ?во, Ñ? недавно на Ñ?Ñ?ом Ñ?айÑ?е и никак не могÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ? денÑ?ги, Ñ?Ñ?о вообÑ?е возможно? Ñ? положил на Ñ?Ñ?еÑ? Ñ? моей каÑ?Ñ?Ñ? 30 доллаÑ?ов Ñ?ак Ñ?ади Ñ?кÑ?пеÑ?именÑ?а) Ñ?ейÑ?аÑ? не могÑ? найÑ?и Ñ?Ñ?нкÑ?иÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ? Ñ?о Ñ?Ñ?еÑ?а, заÑ?анее болÑ?Ñ?ое Ñ?паÑ?ибо!

Kỹ năng: iPhone, OSCommerce, PHP, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: eth, micro project, plusmn, script custom para ragnarok, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) sdfdsfqefqf, Armenia

Mã Dự Án: #1693041

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

wildCat

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(394 Đánh Giá)
8.7