Đã Trao

Android, eBay, Tiếp thị qua Internet Job by sendemailme

>>I have good ebay account (800+ feedback), paypal verified and complete. meet your requirements and need to know further.

Hello,

Thank you very much for ur bid.

We're so Sorry. We can't answer u cause [url removed, login to view] reject writing.

We can't contact [url removed, login to view] We try this way.

please send answer. sendemailme-k@[url removed, login to view] .

We'll [url removed, login to view] start job.

Thank you very much.

Kĩ năng: Android, eBay, Tiếp thị qua Internet

Xem nhiều hơn: yahoo com freelancer, freelancer k, freelancer 800, custom writing com, try freelancer com, custom feedback, reply project feedback, project feedback reply, project 800, freelancer yahoo answer, feedback ebay custom, ebay custom, yahoo answer job, yahoo answer com, yahoo answer account, yahoo account project, start writing feedback, project requirements freelancer, job yahoo answer, good feedback project, ebay feedback freelancer, complete project ebay, freelancer yahoo messenger, custom feedback ebay, deployment project custom message

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hong kong, Korea, Republic of

ID dự án: #1693160

1 freelancer đang chào giá trung bình $9999 cho công việc này

dmyunsong

Hired by the Employer

$9999 USD trong 999 ngày
(0 Nhận xét)
0.0